Vrijwilliger

Het hart van SV Deurne bestaat uit vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou SV Deurne geen bestaansrecht hebben en de vrijwilliger maakt SV Deurne tot wat de vereniging is.

Ook vrijwilliger worden of geïnteresseerd in onze vacatures? Ga dan naar de betreffende pagina welke te vinden is aan de linker zijde. 

Hieronder vind je ons 'Smoelenboek'. Hierdoor weet je altijd bij wie je terecht kunt met een vraag. Niemand is perfect, ook wij niet, dus wanneer je hier iemand mist, laat het ons weten en stuur een mail naar info@svdeurne.nl

 

 Bestuur SV Deurne    
       
  Naam:   Leon Verdonschot
Onderdeel van:   Bestuur en team Accommodatie
Functie:   Voorzitter
E-mail:   voorzitter@svdeurne.nl
Telefoonnummer:    
       
  Naam:   John Verhees
Onderdeel van:   Bestuur, teams Verenigingszaken en Wedstrijdzaken
Functie:   Vicevoorzitter, Secretaris
E-mail:   vicevoorzitter@svdeurne.nl
Telefoonnummer:    
       
Naam:   Erwin Boerenkamps
Onderdeel van:   Bestuur, teams Technische zaken en Financiën
Functie:   Penningmeester
E-mail:   penningmeester@svdeurne.nl, erwinboerenkamps@upcmail.nl
Telefoonnummer:   06587940373 
       
Naam:   Stefan Aspers
Onderdeel van:   Bestuur, teams PR & Communicatie en Sponsoring
Functie:   Bestuurslid
E-mail:   bestuurslid@svdeurne.nl
Telefoonnummer:   0629023307
       
       
 Team PR & Communicatie    
       
  Naam:   Jelle van der Steen
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Aanvoerder
E-mail:   prcom@svdeurne.nl, info@svdeurne.nl
Telefoonnummer:   0613631553
       
Naam:   Roos Knijnenburg
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Fotografie, presentatiegids
E-mail:   foto@svdeurne.nlroos.knijnenburg@hotmail.com
Telefoonnummer:   0651830535
       
Naam:   Marcel Koolen
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Presentatiegids, wedstrijdinfo
E-mail:   QZNYWRLD@Hetnet.nl
Telefoonnummer:   0612769183
       
Naam:   Jorg van Kessel
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Nieuwsbrief
E-mail:   nieuwsbrief@svdeurne.nl
Telefoonnummer:   0651274096
       
Naam:   Michael Matheij
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Website technisch
E-mail:   michaelmatheij@gmail.com
Telefoonnummer:   0647015374
       
Naam:   Kees Brood
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Verslaglegging wedstrijden SV Deurne 1
E-mail:   kees.brood@ziggo.nl
Telefoonnummer:   0653180732
       
Naam:   Jos Aarts
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Verslaglegging wedstrijden SV Deurne 1
E-mail:   J.aarts57@chello.nl
Telefoonnummer:   0627870916
       
Naam:   Erwin Boerenkamps
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Verslaglegging wedstrijden SV Deurne 1
E-mail:   erwinboerenkamps@upcmail.nl
Telefoonnnummer:   06587940373
       
Naam:   Eelco de Bresser
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Social media
E-mail:    
Telefoonnummer:    
       
Naam:   Jan Brands
Onderdeel van:   Team PR & Communicatie
Functie:   Twitterverslag wedstrijden SV Deurne 1
E-mail:    
Telefoonnummer:    
       
       
       
 Team Verenigingszaken    
       
Naam:   Kees Adriaanse
Onderdeel van:   Team Verenigingszaken
Functie:   Aanvoerder
E-mail:   c.adriaanse@chello.nl
Telefoonnummer:   0651841505
       
  Naam:   Albert van Dam
Onderdeel van:   Team Verenigingszaken
Functie:   Aanvoerder
E-mail:   vandam2@upcmail.nl
Telefoonnummer:   0652321502
       
  Naam:   Jordan Bevers
Onderdeel van:   Team Verenigingszaken
Functie:   Activiteitencommissie jeugd
E-mail:   jordanbevers@gmail.com
Telefoonnummer:   0650617243
       
       
Team Financiën      
       
      Naam:   Alex van Dinther
Onderdeel van:   Team Financiën
Functie:   Aanvoerder
E-mail:   financien@svdeurne.nl
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   Jack Keijsers
Onderdeel van:    Team Financiën 
Functie:    Administrateur vereniging 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   Ton Aarts
Onderdeel van:    Team Financiën 
Functie:    Verkoopfacturatie en debiteurenbeheer 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   Cor van der Steijn
Onderdeel van:    Team Financiën
Functie:    Financieel beheer kantine 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   René Matheij
Onderdeel van:    Team Financiën 
Functie:    Fiscale zaken en loonadministratie
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   Ria Manders
Onderdeel van:    Team Financiën 
Functie:    Beheer contributie 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   Hans van Bommel
Onderdeel van:    Team Financiën
Functie:    Administrateur/penningmeester stichting accommodatie
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
      Naam:   Sander van Dinter
Onderdeel van:    Team Financiën 
Functie:    Contractbeheerder en analyse cijfers
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
       
Team Technische zaken      
       
Naam:    Arjan Maagdenberg 
Onderdeel van:    Team Technische zaken 
Functie:    Aanvoerder 
E-mail:    technischezaken@svdeurne.nl 
Telefoonnummer:    0683522674 
       
Naam:   Henri Schaeffer 
Onderdeel van:    Team Technische zaken 
Functie:    Verantwoordelijke jeugd 
E-mail:     
Telefoonnummer:    
       
Naam:    Rick de Rooij 
Onderdeel van:    Technische zaken 
Functie:    Verantwoordelijke Deurne 1 en Jong Deurne 
E-mail:    rd2005@live.nl 
Telefoonnummer:    0654290017 
       
Naam:    Leon van der Steijn 
Onderdeel van:    Technische zaken 
Functie:    Overige stafleden Deurne 1 en Jong Deurne 
E-mail:    leonvandersteijn@gmail.com 
Telefoonnummer:    0622450549 
       
       
Team Wedstrijdzaken      
       
  Naam:   Jan Manders
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Aanvoerder, Wedstrijdsecretaris jeugd, Wedstrijdsecretaris senioren 
E-mail:    wedstrijdzaken@svdeurne.nl 
Telefoonnummer:    0613099728 
       
Naam:    Ronald de Wit 
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Coördinator AB-categorie 
E-mail:    abcoordinator@svdeurne.nl 
Telefoonnummer:     
       
Naam:    Maaten v.d. Kerkhof 
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Coördinator CD-categorie 
E-mail:    cdcoordinator@svdeurne.nl 
Telefoonnummer:     
       
Naam:    Petra van der Kant 
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Coördinator EF en mini's 
E-mail:    efcoordinator@svdeurne.nl 
Telefoonnummer:     
       
  Naam:    Thédor Goossens 
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Coördinator scheidsrechters jeugd 
E-mail:    gss@ivo-deurne.nl 
Telefoonnummer:    0683948491 
       
Naam:    Bauke Jansen 
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken
Functie:    Coördinator uit-toernooien jeugd 
E-mail:    toernooien@svdeurne.nl 
Telefoonnummer:    0610065038 
       
Naam:    Frank Teeuwen
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken
Functie:    Technisch coördinator ABC categorie 
E-mail:    frankteeuwen@hotmail.com 
Telefoonnummer:     
       
  Naam:    Pieter van Bussel
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Technisch coördinator DEF categorie 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
  Naam:   Bianca van der Straaten
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:    Coördinator dames- en meisjesvoetbal 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
  Naam:    Vacature 
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken
Functie:    Coördinator lagere senioren
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
  Naam:   Jack Keijsers
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Functie:   Coördinator scheidsrechters senioren 
E-mail:     
Telefoonnummer:     
       
  Naam:   Ad Welten
Onderdeel van:    Team Wedstrijdzaken 
Fucntie:    Opleidingen en begeleiding scheidsrechters 
E-mail:     
Telefoonnummer: