MatchMentor; Kan SV Deurne het verschil maken?

Overig nieuws — Gepubliceerd op 19 december 2017 00:00

Het project MatchMentor was in het jaar 2000 al bedacht door M’hamed Yahia van de LEVgroep.

Hij wilde jongeren die het moeilijk hebben in contact brengen met mensen uit de maatschappij die het netwerk van de jongeren verruimen en met name een luisterend oor voor hen zijn. De term MatchMentor betekent letterlijk een mentor waar je een match mee maakt.

Het is puur vrijwilligerswerk ten behoeve van jongeren tussen 10 en 23 jaar. Een MatchMentor kan voor hen een steuntje in de rug betekenen en/of actief met de jongere meedenken.

Hoe gaat het in zijn werk? Een jongere kan bij de jongerenwerker aankloppen met een verzoek. Dan kan het gebruik maken van het project MatchMentor voor hem zeer interessant zijn. Er wordt gekeken welke hobby’s de jongere heeft en hoe zijn karakter in elkaar zit. Vervolgens wordt er voor de jongere een mentor gezocht die bij hem past. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk zorg op maat.

De MatchMentor krijgt een training van 4 avonden om te laten zien wat het mentor zijn inhoudt en wat er van de persoon verlangd wordt. Van de matchmentor wordt geen hulpverlenersrol verwacht. Als er op dat gebied een hulpvraag is moet deze terug worden gekoppeld naar de coördinator MatchMentor van de LEVgroep.

De MatchMentor is 1 uur in de week beschikbaar voor een jongere. Ze spreken bij de jongere thuis of in een openbare locatie ( bieb, wijkcentrum, school etc.) af om te werken aan de vraag die de jongere heeft. Ze gaan samen geduurde maximaal 1 jaar met elkaar aan de slag.

Wat vooral van belang is, is dat de match mentor zijn hart op de goede plaats heeft zitten en wat wil betekenen voor de jongere. Zo kan hij mogelijk iets betekenen in het opbouwen van een vriendenkring van de jongere door bijvoorbeeld netwerkverbreding. Ook kan hij iets betekenen in diens thuissituatie of zijn toestand op school.

Vorig jaar schreef ik een artikel over Eric Manders wat betreft MatchMentor. Hij heeft jongeren begeleid. Als u MatchMentor wilt worden kunt u bij hem informatie opvragen. Hij is iemand die werkt vanuit het veld.

Er zijn op dit moment 49 jongeren die gebruik maken van een MatchMentor. Het is een gigantisch succes. Jongerenwerker Ramon Everard omschrijft het treffend; “It takes a village, to raise a child.”

Sommige jongeren vinden het eng om bij een sportvereniging te gaan maar zouden wel graag gaan sporten. Kan SV Deurne hierin niet het verschil maken? Zo kan de matchmentor die jongere gaan begeleiden en helpen de drempel te overwinnen om te gaan sporten.

SV Deurne kan bij bepaalde jongeren zeker een opstapje betekenen. Het is een warme grote familie en wij willen zoveel mogelijk jongeren deel uit laten maken van die familie. Jongeren uit gemeente Deurne, jullie zijn van harte welkom! Bij sommige jongeren heeft dit reeds zijn vruchten afgeworpen.

Ook ondernemers/industriëlen betrokkenen bij onze club kunnen hun steentje bijdragen. Er zijn jongeren tussen 16 en 23 die het moeilijk vinden om een baan te vinden. Ondernemers/industriëlen kunnen hun sociale kant laten zien en deze jongeren hierbij helpen.

Het project MatchMentor wordt aangestuurd door jongerenwerker Ramon Everard en maatschappelijk werkster Marleen Jagers. Ze vullen elkaar goed aan.

Hebt u interesse of hebt u vragen dan kunt u mailen naar

Marleen.jagers@levgroep.nl

Ramon.everard@levgroep.nl

MatchMentor; mensen van SV Deurne toon uw goeie hart.

« ga terug