Team Accommodatie

Aanvoerders/Algemene zaken: Koen Knijnenburg (06-22394065) en Jan Goossens
Hieronder valt; planning materiaalbeheerders, algemene zaken, begroting/budget accommodatie

Bestuurslid Accommodatie: Leon Verdonschot

Beeld en Geluid: Hein van der Zwaan (06-22571429):
Hieronder valt;de computers,geluid, audiovisuele middelen, muziek kantine

Gebouwen en installaties: Koen Knijnenburg (06-22394065):
Hieronder valt; het technisch gebouwen beheer,installaties,storingen en klachten en sleutelbeheer

Kantinezaken: Jeanny Kuipers (06-10635110)
Hieronder valt:kantine bespreken,organiseren evenement,afval en schoonmaak

Materialen/kleding: Frans van Wetten (06-51807288):
Hieronder valt: kleding, trainingsmaterialen,BHV/EHBO

Velden/terrein: Peter v. Dinther
Hieronder valt; de fietsenstalling,vrijwilligers maandagochtend ploeg 

  

Ik wil een evenement op het sportpark of in De Basis organiseren bij wie moet ik dan zijn?

Antwoord: als je een evenement wilt organiseren op het sportpark, moet je dit minimaal 3 weken voor aanvang doorgeven aan Jeanny Kuipers.
Het gaat om evenementen als:Toernooi, Algemene Ledenvergadering, feestavond van je team, een workshop, scheidsrechtersbijeenkomst, etc. etc. 
Jeanny zal na een intakegesprek zorgdragen voor aanvragen van een vergunning en inzet voor de kantine regelen. Ook schoonmaak zal zij ter sprake brengen.

Meldt je op tijd bij Jeanny zodat zij niet op het laatste moment nog alles moet regelen of food inkopen.