Informatieavond V.O.G. Verklaring Omtrent Gedrag

Informatie

Aanvang 26 maart 2018 20:00 uur
Einddatum 26 maart 2018 21:00 uur
Adres Energiestraat
Postcode 5753 RN
Plaats Deurne

Omschrijving

SV Deurne zorgt voor een veilig sportklimaat.

Het bestuur van SV Deurne heeft besloten om de de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor al onze vrijwilligers in te voeren. SV Deurne zorgt er niet alleen voor dat al onze leden kunnen voetballen maar we hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. SV Deurne wil preventief beleid voeren en daarmee de kans vergroten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het verplicht stellen van een VOG als een begeleider wordt aangesteld - en dit elke 3 tot 5 jaar herhalen - biedt een eenvoudige en gratis manier om te checken of de betreffende begeleider niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is.

Het aanvragen van de VOG alleen is natuurlijk niet voldoende. SV Deurne zal ook andere maatregelen nemen. Op maandag 26 maart om 20:00 uur is er een informatiebijeenkomst in de Basis voor alle leden en vrijwilligers waar we nadere toelichting zullen geven en natuurlijk de eventuele vragen en opmerkingen zullen bespreken. Een ieder is van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. Op deze manier hopen wij er gezamenlijk voor te zorgen dat een veilige sportomgeving gecreëerd wordt en iedereen met veel plezier en onbezorgd kan blijven sporten!

« ga terug