Uitnodiging algemene ledenvergadering 30 oktober 2017

Informatie

Aanvang 30 oktober 2017 19:30 uur
Einddatum 30 oktober 2017 21:15 uur
Adres Energiestraat 7
Postcode 5753 RN
Plaats Deurne

Omschrijving

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 OKTOBER 2017

Bij deze nodigt het bestuur van SV Deurne alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 30 oktober 2017, aanvang 19.45 uur in “de Basis” op Sportpark de Kranenmortel. U bent vanaf 19.30 uur welkom voor een kopje thee of koffie.

Agenda
01. Opening en vaststelling agenda
02. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 31-10-2016, waarbij de notulen u ter vergadering worden aangeboden
03. Terugblik op afgelopen seizoen
04. Jaarverslag algemeen en financieel gedeelte
05. Verslag van de kascontrolecommissie
06. Begroting voor het nieuwe seizoen 2017 – 2018
07. Contributie seizoen 2017– 2018
08. Benoeming bestuursleden
09. Toekomst en ontwikkelingen
10. Rondvraag en sluiting

Omdat we terug- en vooruitkijken ook Samen Doen, rekenen wij op jou ! Na afloop van de vergadering (naar verwachting 21.15 uur) is er gelegenheid om informeel verder te praten over alle zaken die onze vereniging zo boeiend maken.

Met vriendelijke groet

Bestuur SV Deurne

« ga terug